ค็อกพิท สามไทย

ค็อกพิท สามไทย

น้ำมันเครื่อง
โมบิล, ปตท., เชลช์

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไวภายใน 30 นาที

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (Oil change)

ในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของยานยนต์ที่เคลื่อนไหวเสียดสีกัน เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ และเฟืองท้าย เป็นต้น จำเป็นจะต้องมีการหล่อลื่นลดแรงเสียดทาน หรือความฝืด สารหล่อลื่นจะเข้าไปแทรกระหว่างผิวของโลหะที่เสียดสีกันเพื่อลดความเสียดทาน หากการหล่อลื่นไม่ดี นอกจากจะเกิดการสึกหรอแล้ว ยังทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เสียดสีกันมีอุณหภูมิสูง ซึ่งอาจทำให้ผิวโลหะเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนในยานยนต์ได้

ปัจจุบันสภาพการจราจรที่คับคั่ง เครื่องยนต์ร้อนจัด และการที่รถวิ่งๆหยุดๆทำให้รอบของเครื่องยนต์ไม่คงที่ซึ่งเป็นสาเหตุให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานสิ่งสกปรกจะเกิดขึ้นตลอดเวลา น้ำมันเครื่องที่ดีจะต้องรวบรวมสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามาไว้ในตัวของน้ำมัน ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆจนไม่สามารถจะทำการหล่อลื่นได้ดี จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และถึงแม้ว่าจะใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูงเท่าไรก็ตาม ก็ยังต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงเวลากำหนดด้วย

น้ำมันเครื่องยนต์ เบนซิน

โมบิล 10W-40

1,530 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ปตท. 10W-40

689 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

เชลช์ 10W-30

950 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันเครื่องยนต์ ดีเซล

โมบิล 10W-30

1,790 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ปตท. 10W-30

949 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

เชลช์ 10W-30

1,530 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องยนต์ อีโค่คาร์

ปตท. 0W-20

899 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ รถอีโค่คาร์

โมบิล 0W-20

1,100 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ รถอีโค่คาร์

น้ำมันเครื่องยนต์ ติดแก๊ส

เชลช์ 10W-40

1,200 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ติดแก๊ส

น้ำมันเครื่องยนต์ เบนซิน

โมบิล 10W-40

1,530 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ปตท. 10W-40

689 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

เชลช์ 10W-30

1,530 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันเครื่องยนต์ ดีเซล

โมบิล 10W-30

1,790 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ปตท. 10W-30

949 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

เชลช์ 10W-30

1,530 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องยนต์ อีโค่คาร์

ปตท. 0W-20

899 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ รถอีโค่คาร์

โมบิล 0W-20

1,100 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ รถอีโค่คาร์

น้ำมันเครื่องยนต์ติดแก๊ส

เชลช์ 10W-40

1,200 บาท

น้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ติดแก๊ส

  • แบบสังเคราะห์แท้ (Fully synthetic) : น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เป็นน้ำมันเครื่องที่มีระยะเวลาในการใช้งานยาวที่สุด ช่วยส่งเสริมสมรรถนะต่างๆ ให้กับรถ ทนอุณหภูมิสูงได้ดี ไม่เสื่อมสลายง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถทุกวัน และมีเวลาจำกัดในการดูแลรักษา
  • แบบกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) : น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์  เกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำมันพื้นฐาน (Base oil) สังเคราะห์แท้กับน้ำมันพื้นฐานธรรมดามีราคาไม่แพงมาก ระยะการใช้งานปานกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรอบการเปลี่ยนถ่ายไม่สูงมาก
  •  แบบธรรมดา (Mineral) : น้ำมันเครื่องแบบธรรมดา เป็นน้ำมันเครื่องที่มีราคาถูกที่สุด แต่มีระยะเวลาการใช้งานสั้นที่สุด เน้นเปลี่ยนถ่ายเร็ว เหมาะสำหรับรถเก่า หรือรถที่เน้นรอบการเปลี่ยนถ่ายเร็ว และต้องการน้ำมันเครื่องราคาถูก
  • เครื่องยนต์หมุนเวียนกลไกได้ไม่ดี ทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
  • น้ำมันเครื่องดำ สกปรก ทั้งจากเขม่าควัน และเศษชิ้นส่วนที่อาจหลุดเข้าไปในน้ำมันเครื่อง ทำให้รถหมุนเวียนเอาสิ่งสกปรกไปใช้ตลอดเวลา
  • น้ำมันเครื่องมีความหนืดสูงขึ้น จะทำให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นลดลง
  • รถกินน้ำมัน เพราะเครื่องยนต์ทำงานหนัก
  • อาจมีอาการ รถวิ่งอืด เร่งไม่ขึ้น เครื่องยนต์เสียงดัง
  • หากปล่อยไว้นานรถอาจพัง ต้องเสียเงินซ่อมมากกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ให้ดูจากหนังสือคู่มือรถ ในหนังสือคู่มือรถจะมีคำแนะนำถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน สัญญาณเตือนจะปรากฎขึ้นบนหน้าปัดเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที 

จองเปลี่ยนยาง

ขนาดยาง*
จำนวน
เลือกสาขา*
โปรดกรอกข้อมูล
นัดหมาย*
โปรดกรอกข้อมูลวันและเวลานัดหมาย
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล์*
ต้องการให้ติดต่อทาง*