ค็อกพิท สามไทย

บริดจสโตน Ecopia EP300 สู่อีกขั้นของนวัตกรรมยางรถยนต์เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า

เปลี่ยนทั้งทีต้องดีกว่าเดิม

ออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยางและช่วยประหยัดน้ำมัน พร้อมทั้งยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดจากบริดจสโตนได้อย่างลงตัว

ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ผลทดสอบอายุการใช้งานและลักษณะการสึกเปรียบเทียบอายุใช้งาน

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

ผลทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน – พื้นที่ในเมือง (หน่วยเป็น ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร)

ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า

ผลทดสอบอายุการใช้งานและลักษณะการสึกเปรียบเทียบอายุใช้งาน

ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

ผลทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน – พื้นที่ในเมือง (หน่วยเป็น ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร)

เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า

ผลทดสอบการเบรกบนพื้นถนนเปียก Ecopia มอบความปลอดภัยระดับสูง ในการใช้งานบนพื้นถนนเปียก

ขนาดยางที่มีจำหน่าย

คลิกขนาดยางที่ต้องการได้เลย

จองเปลี่ยนยาง

ขนาดยาง*
จำนวน
เลือกสาขา*
โปรดกรอกข้อมูล
นัดหมาย*
โปรดกรอกข้อมูลวันและเวลานัดหมาย
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล์*
ต้องการให้ติดต่อทาง*