ค็อกพิท สามไทย

ตรวจเช็กรถยนต์

ตรวจเช็ครถยนต์ (Engine Check)

ทำไมต้องตรวจเช็ครถยนต์

– ช่วยให้คุณขับขี่ปลอดภัยเพราะสภาพรถที่ทำการตรวจเช็คระยะของรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานหรือแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อตรวจเช็คเจอปัญหา ก่อนออกเดินทางช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

– ทำให้แก้ไขได้ทันถ่วงที ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง เสียจุดไหน ซ่อมได้ทันเวลา งบไม่บานปลายเมื่อถึงเวลาเช็คระยะรถยนต์

– เป็นประจำก็เป็นการบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ดูแลรถยนต์ ให้คงสภาพรถยนต์ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถยืดอายุการใช้งาน ชิ้นส่วนและอะไหล่ต่าง ๆ สภาพรถยนต์ มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้นานขึ้น

– ตามระยะเวลาคู่มือเช็คระยะรถยนต์ของคุณ ก็สามารถช่วยเพิ่มมูลค่ารถยนต์ได้ เมื่อรถสภาพยนต์ดี ก็ทำให้การขายต่อ ได้ราคาดีไปด้วย

จองเปลี่ยนยาง

ขนาดยาง*
จำนวน
เลือกสาขา*
โปรดกรอกข้อมูล
นัดหมาย*
โปรดกรอกข้อมูลวันและเวลานัดหมาย
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล์*
ต้องการให้ติดต่อทาง*