ค็อกพิท สามไทย

ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไร

น้ำมันเครื่อง ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปล่อยให้น้ำมันเครื่องมีสภาพเก่า และผ่านการใช้งานมานาน จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายรุนแรง จากความสามารถในการหล่อลื่นต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้น ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลา และระยะทางที่กำหนด

โดยปกติทั่วไป นิยมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อรถวิ่งถึงระยะ 8,000 – 10,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 6 เดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถด้วย

หากใช้รถบ่อย ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 3 เดือน ควรพิจารณาระยะทางที่ขับขี่ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายด้วย รถที่จอดทิ้งไว้ ไม่ได้ใช้งาน ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช่นกัน เพราะน้ำมันเครื่องจะทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เสื่อมลงเรื่อยๆ ควรเปลี่ยนไส้กรอกน้ำมันเครื่องพร้อมกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยให้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนให้ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควรหมั่นเช็กระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้นาน

Share:

จองเปลี่ยนยาง

ขนาดยาง*
จำนวน
เลือกสาขา*
โปรดกรอกข้อมูล
นัดหมาย*
โปรดกรอกข้อมูลวันและเวลานัดหมาย
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล์*
ต้องการให้ติดต่อทาง*